De Tempels van de Godin Nehalennia

image Hiernaast de gereconstrueerde tempel gewijd aan de Godin Nehalennia die in 2004 bij in Colijnsplaat (Zeeland) gebouwd werd.
Meer informatie over deze tempel vindt je op de website: www.NehalenniaTempel.nl.
Ook in het Archeon in Alphen aan de Rijn is een replica van een Nehalennia Tempel gebouwd.
Hoewel replica wellicht een groot woord is, want we weten niet hoe de tempel er uit gezien heeft. Van de tempel bij Domburg zijn resten gevonden van zuilen en een vierkante fundering, ook bij Colijnsplaat vonden duikers de fundamenten in de vorm van een vierkant, op deze plaats werden ook veel votiefstenen gevonden (zie v.d.Meer Blz.150 & 156).
We weten wel hoe Romeinse tempels er in die periode uitgezien hebben en met die kennis is de tempel voor de Godin Nehalennia uit die tijd gereconstrueerd in Colijnsplaat.
Toen de Romeinen in de eerste
eeuwen van onze jaartelling hun machtsbasis in Nederland vestigde, werden veel Goden en Godinnen geromaniseerd en anderen, zoals de Godin Nehalennia, over­ge­no­men. Nehalennia moet in die tijd een populaire Godin zijn geweest, er zijn zeker twee Romeinse tempels in Zeeland geweest:  bij Domburg en Colijnsplaat.
Deze plaatsen lagen aan zee en hadden havens waar vanuit men o.a. naar Londen uitvoer. De gevonden votiefaltaren komen van mensen uit de wijde omge­ving, van Augst in Zwitserland, Bonn, Trier en Keulen in Duits­land, Besançon en Rouen in Frankrijk en Nijmegen in Nederland. Dat betekent dat de Godin Nehalennia al een lange voor­ge­schie­de­nis heeft en dat Haar bekendheid door de komst van de Romeinen en hun gebruiken van het bouwen van Tempels en het gebruik van votiefaltaren, in steen werd vastgelegd.
In de tempel zelf heeft een beeld van de Godin Nehalennia gestaan. De votiefstenen werden niet in de tempel maar in de zuilengallerei geplaatst, zoals op de foto hieronder van de tempel in het Archeon te zien is (zie v.d.Meer Blz.76).   Oorspronkelijk vereerden de Kelten en Germanen hun Goden en Godinnen niet in tempels maar op bepaalde plaatsen in de natuur. De Romeinen zullen op dergelijke plaatsen in Domburg en Colijnsplaat een tempel voor de Godin Nehalennia gebouwd hebben.

In de tempel in Alphen aan de Rijn worden geen echte diensten gehouden maar historische toneelstukjes door mensen die niet geloven of op een diepere, spirituele manier betrokken zijn bij de Godin Nehalennia.
De gereconstrueerde tempel bij Colijnsplaat is alleen op afspraak te bezoeken en er worden zelfs huwelijken in voltrokken. De tempel is te bezoeken door groepen van minimaal vijf mensen   (zie: TREC events - Nehalennia Tempel).
De tempel is ook met enige regelmaat open voor mensen die speciaal voor de Godin Nehalennia komen, je vindt meer info rechts hiernaast.
Votiefstenen bij de Nehalennia tempel in het Archeon