InformatieNehalennia, Godin voor iedereen

Uit de gevonden votiefstenen blijkt dat de Godin Nehalennia vereerd werdt door Germanen, Kelten en Romeinen in een regio waarin een mengelmoes van deze bevolkingsgroepen leefden.
De Godin Nehalennia is voor ons daarmee een Godin van alle volken, van Nederlanders, Belgen, Engelsen, Brazilianen; van mensen van alle volken van alle continenten, mensen van alle kleuren, sexuele voorkeuren en geslachtsidentiteiten.
Wij staan dan ook geheel achter het initiatief van www.Havamal 127.nl


Copyright en verwijzingen

Met uitzondering van teksten waarvan ik heb aangegeven dat ik ze van een ander heb overgenomen, zit er een vrij copyright op de op deze website gepubliceerde teksten, je mag de inhoud dus kopieëren volgens de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie.

Copyright Left Dit betekent in het kort dat je de teksten van deze website mag kopieëren, veranderen, aanpassen en verspreiden voor eigen gebruik.
Dit geld dus niet voor de teksten die ik van andere auteurs heb overgenomen. Richt u zich tot de schrijvers en scrhijfsters van de betreffende teksten wanneer u gebruik wilt maken van hun teksten of afbeeldingen.

De overige teksten op deze website mag je dus overnemen, dat mag voor iets niet-commercieëls maar ook voor iets commercieëls zijn.
De enige voorwaarde die eraan verbonden is, is dat het uiteindelijke product een vergelijkbare Copyright-Left licencie heeft als het orginele werk en dat je verwijst naar het orginele werk.
Je kan de meer uitgebreide condities nalezen op de Creative Commons website:
Verwijzen naar deze website

Wanneer je teksten gecopiëerd hebt van deze website kan je naar deze site verwijzen met een eenvoudige tekstlink.  Bijvoorbeeld:  Tekst: www.Godin-Nehalennia.nl
of: Tekst deels overgenomen van www.Godin-Nehalennia.nl

Wanneer je het leuk vindt kan je ook een banner op je website plaatsen.
Je vindt hier enkele banners