Nehalennia van Domburg

Geschiedenis van de stenen monumenten

P. Stuart

Boek 1 = 112 Blz., Boek 2 = 176 Blz..     
ISBN 978 90 5345 463 3     
Uitgeverij Matrijs, 2013     


De Godin Nehalennia is bekend sinds 5 januari 1647, toen op het strand bij Domburg stenen monumenten werden gevonden met Latijnse inscripties, waar voor het eerst haar naam in stond. Deze monumenten werden opgeslagen in de kerk van het stadje. Kort daarna kwamen er nog meer voor de dag en later nog enkele, maar sommige zijn weer spoorloos verdwenen of verwoest door brand in de Domburgse kerk in 1848.

Gelukkig waren er in 1647 tekeningen gemaakt van de stenen, bestemd voor humanist Constantijn Huygens, die rechtens eigenaar was van alle strandvondsten door zijn functie als ambachtsheer van de stad Domburg. Kort daarop verscheen een boek met gravures, en in 1650 een verhandeling over alles wat tot dan toe was gevonden. Nog een eeuw later werd een nieuwe publicatie voorbereid die nooit voltooid is, maar waarvan wel het manuscript en talloze afbeeldingen bewaard zijn gebleven. Tenslotte verschenen in 1845 en 1955 nog publicaties met respectievelijk uitgebreide beschrijvingen en foto's van de nog bestaande stenen.

Nehalennia van Domburg. Geschiedenis van de stenen monumenten, dat bestaat uit een tekstband en een band met afbeeldingen, brengt voor het eerst al het gevondene bij elkaar. Beschrijvingen en commentaren uit afgelopen eeuwen zijn geciteerd en voorzien van zoveel mogelijk foto´s van wat er nog overgebleven is van oude monumenten.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)